HABA G-Alu340

7xxx

(AlZn5Mg1)

Řezané nebo frézované hliníkové lité desky

HABA G-Alu340 je hliníková litá deska s výrazně vyššími hodnotami pevnosti, než přirozeně tvrdé lité desky. Stálou pevnost dosáhneme vícestupňovým procesem tepelného zpracování a stárnutím za studena. Materiál charakterizuje vynikající obrobitelnost a tvarová stálost.

 

POUŽITÍ

  • Základové desky
  • Desky na otočné stoly
  • Desky na stoly
  • Výroba forem pro pěnové hlubokotažné a vzorkovací díly
  • Mechanicky obráběných dílů jakéhokoli druhu

 

PROVEDENÍ ŘEZANÉ PŘÍŘEZY

Tloušťka řezáno pásovou pilou Ra25 (N11)
Tolerance +1/0mm
Rovnoběžnost ≤0.3 mm
Rovinnost ≤0.5 mm

PROVEDENÍ JEMNĚ FRÉZOVANÉ PŘÍŘEZY

Tloušťka jemně frézováno Ra0.8 (N6)
Tolerance +/-0.1 mm
Ochranný film jednostranně
Kartón jednostranně
Rovnoběžnost ≤0.05 mm
Rovinnost ≤0.2 mm

PROVEDENÍ FRÉZOVANÉ A ŘEZANÉ PŘÍŘEZY

Délka/šířka Ra3.2-6.3 řezána přesnou kotoučovou pilou
HABA-standardní tolerance jmenovitý rozměr  +0.8/+0.3 mm
Tolerance specifická pro zákazníka v tolerančním poli 0.4 mm

Na vyžádání vyrobíme také jiné tloušťky a tolerance.

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pevnost v tahu Rm ≥340 (N/mm2)
Mez kluzu Rp0.2 ≥300 (N/mm2)
Tažnost (Lo = 5 do) A5 ≥5 %
Tvrdost del Brinella (HBS) ≥110
Hustota 2.77 kg/dm3
Modul pružnosti ~70.000 N/mm2
Tepelná vodivost 110-120 (W/mK)
Koeficient tepelné roztažnosti 24 x 10-6/K
Elektrická vodivost 20-27 m/Ω mm2