Směrnice RoHS / REACH

Prohlášení a dodržování směrnic RoHS a REACH

Leden 2021

RoHS 2 & 3

„Omezení (používání určitých) nebezpečných látek“

 

Jako dodavatel ocelových a hliníkových desek tímto potvrzujeme, že všechny produkty, které dodáváme, plně vyhovují směrnicím RoHS.

-    RoHS 2011/65/EU (RoHS2)
-    RoHS 2015/863 EU (RoHS3)

 

 

REACH

„Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.“

 

Jako dodavatel ocelových a hliníkových desek tímto potvrzujeme, že v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) neobsahují naše výrobky žádné látky vzbuzující mimořádné obavy, které při běžném používání představují riziko pro člověka nebo životní prostředí.


HABA s.r.o
(Formulář bez podpisu)