Info k minerálům z konfliktních oblastí

Prohlášení a informace týkající se minerálů z konfliktních oblastí

Březen 2018

Minerály z konfliktních oblastí (Konfliktní minerály)

Jako dodavatel ocelových a hliníkových desek můžeme tímto potvrdit, že všechny produkty, které dodáváme, jsou v souladu s platnou legislativou.

Na základě informací získaných od našich dodavatelů můžeme prohlásit, že naše výrobky neobsahují žádné konfliktní minerály z Konžské demokratické republiky a sousedních zemí (Angola, Burundi, Kongo, Středoafrická republika, Tanzanie, Rwanda, Súdán, Uganda a Zambie)

Pokud bychom se dozvěděli o použití konfliktních minerálů z těchto oblastí, upozorníme na to naše zákazníky.


HABA s.r.o
(Formulář bez podpisu)